Algemene voorwaarden

Om het dansplezier van iedereen te garanderen zijn we genoodzaakt om verschillende afspraken te maken met elkaar. Wij verwachten dat iedereen deze weet en naleeft.

Inschrijven

U kunt uw zoon of dochter inschrijven via de site www.marjolein-danst.nl. Wanneer deze is opgestuurd is uw zoon of dochter ingeschreven. In dit formulier vult u in wanneer uw zoon of dochter start met de lessen. Wij hanteren geen inschrijfgeld.
Wanneer uw zoon of dochter is ingeschreven voor tien weken, dan geldt dit voor tien weken achterelkaar (exclusief de vakanties). Wanneer uw zoon of dochter is ingeschreven voor het komende seizoen, dan geldt deze inschrijving tot het einde van het seizoen (30 juni).

Lesgeld

Wanneer u uw zoon of dochter heeft ingeschreven volgt er een betaling die volledig betaald wordt. U krijgt per mail een eenmalige factuur opgestuurd en deze dient u binnen twee weken te betalen. Gemiste lessen van uw zoon of dochter worden niet verrekend of op een andere manier ingehaald worden, ongeacht de reden. Wanneer uw niet betaald heeft, kan uw zoon of dochter helaas niet aan de dansles meedoen.

Upas
Wij werken samen met de Upas. Heeft u een Upas voor uw zoon of dochter? Gebruik dan uw Upas – budget voor de danslessen.

Tarieven tot einde van het seizoen 2018-2019

Dansles 45 minuten: €225,00
Dansles 60 minuten: €275,00

Tarieven voor tien weken 2018-2019

Dansles 45 minuten: € 85,00
Dansles 60 minuten: € 100,00

Proefles

Elke danser heeft recht op één gratis proefles. Wilt uw zoon of dochter nog een keer proberen? Dan kan u een losse les nemen van €10,-.

Uitschrijven

Wilt uw zoon of dochter niet meer dansen in het volgende dansseizoen? Uw u dan zo vriendelijk zijn om dit te melden via email (info@marjolein-danst.nl). Tussentijds het seizoen stoppen met de danslessen? Dan bent u nog steeds verplicht om het gehele bedrag te betalen.

Huisregels

Kleding
Uw zoon of dochter heeft sportieve en gemakkelijk zittende danskleding aan. Hij of zij heeft dansschoenen aan en haar of zijn haren zijn naar achteren gebonden. Verder moet uw zoon of dochter vooral zich prettig in voelen. Sieraden vragen wij tijdens de dansles af te doen.

Afmelden
Is uw zoon of dochter niet in de gelegenheid om naar de dansles te komen, meld hem of haar van te voren af. Zijn er minder dan drie leerlingen in de les, dan gaat de dansles niet door. Afmelden kan via mail (info@marjolein-danst.nl) of telefonisch / whatsapp (0621441101).

Op tijd komen
De docenten verwachten dat uw zoon of dochter op tijd in de dansles aangekleed en wel staat. Zo kunnen wij optimaal genieten van het dans-uur.

Aansprakelijkheid
Marjolein danst! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, blessures, schade, diefstal en vernieling van eigendommen van onze leden. Leg hierom waardevolle spullen in de zaal, de rest van de spullen van uw zoon of dochter blijven in de kleedkamer.
Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig raad ik u aan vooraf een arts te raadplegen en Marjolein danst! op de hoogte te houden.

Heeft uw zoon of dochter schade gebracht aan de school? Dan zal deze verhaald worden op die leerling of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers. Marjolein danst! kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van eigendommen van leerlingen die in de kleedkamer achterblijven.

Zieke docent?
Bij ziekte van een docent wordt alles gedaan om een vervang(st)er voor de danslessen te vinden. Wanneer een les desondanks toch uitvalt, zal deze verrekend worden met een inhaalles.

Ouders
Ouders mogen niet in de zaal blijven kijken gedurende de danslessen, met uitzondering van kijklessen of als de docent aangeeft dat het wel is toegestaan. Concentreren wordt erg lastig voor de kinderen wanneer (bekende) mensen gaan kijken.

Foto’s en videomateriaal
Bij de inschrijving van uw zoon of dochter heeft u aangegeven of wij foto’s en videomateriaal van hem of haar mogen maken. Zodra u ‘ja’ heeft ingevuld kunnen de foto’s en video’s voor commercieel doelen gebruikt worden. Wanneer u ‘nee’ heeft ingevuld, gaan wij hier zorgvuldig mee om. Uw kind komt niet op foto’s of video’s terecht of alleen met masker op.  Wanneer dit het geval is, is met u overlegd.

Kauwgom en snoep
Kauwgom en snoep zijn verboden in de dansles. Wilt uw zoon of dochter uitdelen voor zijn of haar verjaardag? Dan doen wij dat aan het einde van de dansles en vragen wij het buiten op te eten.

Vakanties en vrije dagen
Marjolein danst! geeft geen dansles in de vakanties en nationale vrije dagen.

Alvast bedankt voor het naleven van deze afspraken. Op naar leuke danslessen!

Indien u vragen, ideeën, klachten of opmerkingen heeft, stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons dit laat weten. Marjolein danst! is bereikbaar per e-mail info@marjolein-danst.nl of via het nummer 06-21441101.

Alvast bedankt,

Het Marjolein danst! team